Oküler Uygulamaya Yönelik Nanotaşıyıcıların Hazırlanması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Meltem Ezgi Durgun Kılıç

Danışman: Yıldız Erginer

Özet:

Durgun Kılıç ME. Oküler Uygulamaya Yönelik Nanotaşıyıcıların Hazırlanması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2019.

Gözün anatomik ve fizyolojik yapısı sebebiyle herhangi bir oküler hastalıkta fırsatçı patojenler aktifleşmektedir. Bu sebeple ülkemizin de bulunduğu iklim kuşağında normalde düşük insidanslı olması beklenen oküler fungal enfeksiyonlara daha sık rastlanılabilmektedir. Fungal oküler hastalıklar, seyri ve sonuçları açısından en tehlikeli göz hastalıklarındandır ve vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir. Tedavide oral NSAİİ, sistemik/topikal steroidler ve kortikosteroidler, infektif ajan belirlendiğinde ise antibiyotik veya antifungaller kullanılmaktadır. Ancak antifungal bir ajanın oküler formu mevcut değildir.

Miseller, partiküler haldeki maddelerden oluşan kolloidal dispersiyonlardır. Polimer/sürfaktan, kritik misel konsantrasyon üzerinde kendi kendilerine miseler yapı kazanırlar. Kontrollü ilaç salımı, hedefleme, hidrofobik ilaçların çözünürlüğünü ve biyoyararlanımını arttırma, toksisitede azalma, geniş ölçekli ve tekrarlanabilir hazırlanabilmeleri gibi avantajları vardır. Farklı etkin maddeler miseller formda göze uygulanmış ve misellerin inflamasyon bölgesinde biriktiği kanıtlanmıştır.

      Posakonazol, antifungal tedavide en çok tercih edilen tiazol grubuna dahil bir antifungaldir. Posakonazolün dirençli keratit ve sklerokeratit tedavisinde kullanıldığı vaka çalışmalarında piyasadaki tablet formu oral, süspansiyon formu seyreltilerek topikal kullanılmıştır.

Bu çalışmada, kopolimer/sürfaktan kullanılarak üretilen posakonazol misellerinde karakterizasyon, stabilite, in vitro salım, ex vivo korneal ve skleral geçiş, hücre kültürü çalışmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimer: Polimerik/Sürfaktan Misel, Posakonazol, Oküler İlaç Taşıyıcı Sistem, Oküler İlaç Salımı

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 20958