AHMET AĞAOĞLU'NUN BAKÜ'DE ÇIKAN HAYAT GAZETESİNDEKİ YAZILARI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: Fargana Mustafayeva

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET SAİT TÜRKHAN