Kurumsal bilgi güvenliğinde zafiyet, saldırı ve savunma öğelerinin incelenmesi Examination of vulnerability, attack and defense elements in corporate information security


Öğrenci: GÖKHAN MUHARREMOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sevinç GÜLSEÇEN