Bilgi Güvenliği ve Mahremiyet Bağlamında Yeni Medyada Uluslararası Regülasyon İhtiyacı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Hülya Şahin

Consultant: Ali Murat Vural