ŞİZOFRENİ ETYOLOJİSİNDE PRİON HİPOTEZİ VE ŞİZOFRENİ HASTALERINDA PRİON PROTEİNİN GENİ(PRNP) M129V POLİMORFİZMİ GENOTİP ANALİZİ


Öğrenci: ASİSTAN DR TUFAN TEVFİK ACUNER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DURSUN KIRBAŞ