Manila kum midyesi (Ruditapes philippinarum) kullanılarak civa (Hg) alımında mikroplastiklerin rolünün araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ercan Sıkdokur

Danışman: Önder Kılıç