Roziglitazonun deneysel karaciğer hasarında asimetrik dimetilarginin düzeyleri ve DDAH enzim aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Duygu Vardağlı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR