İş Ahlakında Etik İklim: Bireysel ve Kurumsal Özellikler Açısından Etik İklimin Bankacılık Sektöründe Araştırılması


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sisyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Melek YURDAKUL

Consultant: Selim Yazıcı