Kalitenin İyileştirilmesinde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Kullanılması ve Çağrı Merkezi Uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: TİMUR AKARSU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sema ULUTÜRK AKMAN