2-, 3- VE ASETİLPİRİDİN VE BENZER MOLEKÜLLERİN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ


Öğrenci: OZAN ÜNSALAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yasemin AKKAYA