Üretim hatlarında darboğaz oluşturan kaynak kısıtlarının çözüm modellenmesi ve Mehtap A.Ş. de bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: OĞUZ BAYIR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN