Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun üniversite öğrencilerinin not ortalaması performans değeri üzerine etkisi


Öğrenci: sultan gülşah sarıoğlu

Danışman: İbrahim Çapak