Deniz Kazalarının Çevreye Olan Ekonomik Etkileri, Hukuksal Boyutları ve Türkiye Örneği


Öğrenci: G. Muşul

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Cem SAATCİOĞLU