Ortopedik diz ve kalça eklemi protezlerinde Tc 99m MDP ile 3 fazlı kemik, Tc 99m HMPAO ile işaretli lokosit ve Tc 99m Poliklonal immünglobulin G sintigrafilerinin gevşeme ve enfeksiyonu saptamadaki yeri


Öğrenci: Dr. Remzi Karaman

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seher Nilgün ÜNAL