Ağız mukozasının selim, prekanseröz ve habis lezyonlarında Human Papilloma virus varlığının in situ hibridizasyon yöntemi ile araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1996

Öğrenci: MEHMET YALTIRIK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Nevin BÜYÜKAKYÜZ