Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Vergi Düzenlemeleri Kapsamında Türev Ürün Sözleşmelerini Değerleme ve Raporlama Yaklaşımı: Reel Sektör ve Mevduat Bankaları Raporlamasına Yönelik Bir Araştırma


Öğrenci: Arif AYLUÇTARHAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Aslı TÜREL