Mercimek (Lens culinaris Medik.) Bitkisinde ADP-Glukoz Pirofosforilaz ve Nişasta Dallandırma Enzimlerinin Kısa Gün Periyodundaki Ekspresyon Analizi


Öğrenci: Hande Morgil

Danışman: Gül ÖZ