Bulutta güvenli eleman tasarımı ve geliştirilmesi Design and development of a secure element on the cloud


Öğrenci: Büşra ÖZDENİZCİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sevinç GÜLSEÇEN