Kurumsal Marka Algılaması Üzerine Bir Araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Pınar Yüzbaşıoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Pınar ERASLAN YAYINOĞLU