PROTİYONAMİD MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİM SPEKTRUMLARININ VE YAPILARININ İNCELENMESİ


Öğrenci: Mehmet Emin PAKIR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ayberk YILMAZ