KAROTİS VE VERTEBROBAZİLER SİSTEM İSKEMİK İNMELİ HASTALARIN KLİNİK,ETYOLOJİ VE PROGNOZ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI


Öğrenci: ASİSTAN DR NURTEN ÇOLAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DURSUN KIRBAŞ