Radyal Hız Deneyindeki Kırmızı Yığın Yıldızlarının Kinematik Analizi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Özgecan Önal Taş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selçuk BİLİR