İbn Sînâ'nın el-Muhtasaru'l-Evsat fi'l-Mantık adlı risalesi üzerine bir inceleme


Öğrenci: HARUN TAKCI

Danışman: İbrahim Çapak