Ondansetron hidroklorürün topikal formülasyonlarının geliştirilmesi ve perkütan absorpsiyonlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Aslı Sedef Can

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yıldız ERGİNER