Behçet hastalığında nitrik oksit etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: Nezahat Kılıç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR