Günümüz Medya Ekonomisi Çerçevesinde Çevrimiçi Gazetecilik ve Reklam İlişkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Aysel Çetinkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Pınar ERASLAN YAYINOĞLU