NGC 6811 Açık Kümesinin Fotometrik Çalışması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Talar Yontan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selçuk BİLİR