Ülke İmajını etkileyen unsurlar: Azerbaycan Üzerine bir İnceleme


Öğrenci: Saadet Guliyeva

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Nilnur TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN