• Miyokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Miyokardiyal Canlılığın Dobutamin Stres Tc-99m Tetrofosmin Elektrokardiografiyle Senkronize Miyokard Perfüzyon SPECT’ile Değerlendirilmesi: Tl-201 İstirahat Redistrbüsyon ile Karşılaştırılmalı Çalışma-1998, Dr. Yusuf Menda


Öğrenci: Dr. Yusuf Menda

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seher Nilgün ÜNAL