PRİMER PERKÜTAN TRANSKORONER ANJİYOPLASTİ İLE TEDAVİ EDİLEN ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN ERKEN VE GEÇ DÖNEM TAKİP PARAMETRELERİ İLE İŞLEM ÖNCESİ ADMA VE TNF-ALFA İLİŞKİSİ


Öğrenci: AKAR YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): BERRİN UMMAN