Deneysel metabolik sendromda resveratrol uygulamasının metilglioksal düzeyleri ve vasküler fonksiyon üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Seval Develi İş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR