İstanbul Dalyanlarının Balıkçılık Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Dorukhan BİÇER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Firdes Saadet KARAKULAK