Bir çok alanda başarı ile kullanılan "zeolit"in tek başına , TCP (trikalsiyumfosfat) ile birlikte dişhekimliğinde kemik greft materyali olarak kullanılabilirliğinin deneysel olarak tavşan tibialarında açılan defektlere yerleştirilerek değerlendirilmesi ve karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: NATUK UYUMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Nevin BÜYÜKAKYÜZ