FENAZOPRİRİDİN MOLEKÜLÜNÜN KONFORMASYON ANALİZİ VE AB INITIO DFT YÖNTEMLERİ İLE TİTREŞİM FREKANS VE KİPLERİNİN İNCELENMESİ


Öğrenci: YELİZ GÖREN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yasemin AKKAYA