Kronik böbrek hastalarında serum total homosistein düzeylerinin trombotik aktiviteye etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Öğrenci: Ömer Çetin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR