İznik ve çevresi Türk Dönemi Mimarisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Uğur EKER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vesile Belgin DEMİRSAR ARLI