Stabil KOAH olgularında gündüz uykululuk eğilimi ve uyku kalitesinin öznel değerlendirmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: BUKET BARUTÇU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ESEN KIYAN