MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA KORONER KOLLATERAL GELİŞİM DERECESİ İLE SOL VENTRİKÜL BÖLGESEL DUVAR HAREKET SKORU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, TROMBOLİTİK TEDAVİNİN KORONER MİKROVASKÜLATÜR ÜZERİNE ETKİSİ, BİR KORONER İÇİ BASINÇ ÖLÇÜM ÇALIŞMASI


Öğrenci: MURAT SEZER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): BERRİN UMMAN