Koruyucu Genetik Tanı Testlerinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Beykent Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: BURCU YAZAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN