DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULMUŞ DİYABETİK SIÇANLARDA PENTOKSİFİLİN'İN ORAL MUKOZADAKİ YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİNİN HİSTOPOTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mustafa Erdem Yazıcı

Danışman: Hatice Nevin Büyükakyüz