BASEL ıı Düzenlemelerinin KOBİ'lerin Finansman Sorunlarına Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Maltepe Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Onur Sarı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GONCA ATICI