Torasik aort anevrizmalı (TTA) dokuda protein ekspresyonunun incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Müge Serhatlı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR