İktidar Seçkinlerinde Şiddet Algısı: Meslek Profesyonelleri Örnekleminde Bir Saha Çalışması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Recep Kutluay KESKİN

Consultant: Ali Murat Vural