Kültürlerarası Etkileşime bir Örnek: Günseli Kato


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Tufan SAĞNAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vesile Belgin DEMİRSAR ARLI