Çok kriterli karar verme yöntemleriyle İMKB'de işlem gören büyük çaplı şirketlerin finansal performanslarının karşılaştırmalı analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: CİHAN ÇİFTÇİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN