Kültürel Zeka ve Girişimcilik Yönelimi Arasındaki İlişki: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


Öğrenci: Ümmügülsüm Koyuncu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Buket AKDÖL