Entegre Raporlama ve Entegre Rapor Çerçevesinin Dünya’da ve Türkiye’de Uygulanması Üzerine Bir İnceleme


Öğrenci: Nevzat GÜNGÖR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Abdurrahman Taylan ALTINTAŞ