Primer ve Nüks Kolorektal Kanserlerin Görüntülenmesinde Tc-99m İle İşaretli Antikarsinoembriyonik Antijen İmmunosintigrafisi-


Öğrenci: Dr. Sevim Turanlı

Eş Danışman: Seher Nilgün ÜNAL