Nöro-bulanık mantık yardımı ile Alfuzosin HCl içeren tablet formülasyonlarının tasarım çalışması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Burcu Mesut

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yıldız ERGİNER