Deneysel olarak osteoporoz oluşturulmuş sıçanlarda Stronsiyum Renalatın sığır kaynaklı greft iyileşmesi üzerine etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Murat ÖZtürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Nevin BÜYÜKAKYÜZ